Met recht ondernemend! Ondernemingsrecht Arbeidsrecht Incasso van debiteuren Overnames en fusies Faillissementsrecht Huurrecht

Mededeling

De Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, heeft op dinsdag 14 januari 2020 de besloten vennootschap Broekema’s Camping Service B.V., tevens H.O.D.N. RECREATIEPARK ANLOO, CAMPING WOODZ en LOUNGE EN RESTAURANT WOODZ, KvK nummer 02320584, gevestigd te (9467 PN) Anloo aan de Bosweg 3, in staat van faillissement verklaard. De heer mr J.P. Dijstelberge werd tot curator benoemd en tot rechter-commissaris werd benoemd mr N.A. Baarsma.

Gebleken is dat er zeer veel vragen zijn van diverse belanghebbenden. Teneinde deze vragen zoveel als mogelijk collectief te beantwoorden verwijst de curator graag naar zijn openbare verslag welke vanaf 14 februari 2020 te raadplegen is op www.rechtspraak.nl. Onder het kopje Registers vindt u het Centraal Insolventieregister waar u kunt zoeken op: rechtspersoon/handelsnaam “Broekema’s Camping Service”.

Voor overige vragen kunt u uiteraard contact opnemen met mr J.P. Dijstelberge van Dijstelberge & Omta Advocaten, per e-mail: info@do-advocaten.nl.