Doorstart door middel van een pre-pack

Het Europees Hof van Justitie heeft deze zomer geoordeeld dat een doorstart door middel van een pre-pack een overgang van onderneming is. Dit betekent dat werknemers bij een pre-pack automatisch mee over gaan naar de koper/nieuwe organisatie mét behoud van hun arbeidsvoorwaarden.

De pre-pack is een doorstart die in stilte is voorbereid, zodat na het faillissement de onderneming geruisloos in afgeslankte vorm direct kan worden voortgezet. Die voorbereiding vindt plaats onder toezicht van een door de rechtbank benoemde “stille bewindvoerder”. Deze bewindvoerder is de beoogd curator, die na het uitspreken van het faillissement van de onderneming de koopovereenkomst zou kunnen ondertekenen en de onderneming overdraagt. Als stille bewindvoerder heeft hij geen (in de wet) omschreven taken of bevoegdheden, maar kan hij aangeven of en onder welke voorwaarden  een voorbereide doorstart zijn medewerking zou krijgen als hij eenmaal curator zou zijn. Wordt het faillissement dan uitgesproken dan kan de koopovereenkomst getekend worden en de onderneming worden overgedragen. De faillissementen van Schoenenreus, Marlies Dekkers, Heiploeg en kinderopvangorganisatie Estro zijn daarvan bekende voorbeelden.

In het Estro faillissement legden vier van de duizend ontslagen werknemers, die geen contract in de nieuwe organisatie kregen, hun zaak aan de rechter voor. Zij stelden dat er sprake was van “overgang van onderneming” als bedoeld in de Europese richtlijn overgang van onderneming en dat zij in dienst waren getreden van de nieuwe organisatie Smallsteps met behoud van arbeidsvoorwaarden. Werknemers in andere pre-pack gevallen vingen in soortgelijke zaken eerder bot bij de rechter. Rechters oordeelden in die zaken namelijk dat géén sprake was van overgang van onderneming, omdat de Europese richtlijn toepassing ervan in liquidatie van onderneming, zoals in faillissementssituaties normaal het geval is, uitsloot. De rechter in de Estro zaak legde hierover prejudiciële vragen voor aan het Europese Hof van Justitie.